Asbest

Asbest verwijderen?

Asbest werd tot eind jaren 90 bijna overal gebruikt, in huizen, gebouwen, schuren,.. maar is zeer schadelijk voor mens en dier. Gebouwen worden nu meer en meer vernieuwd, waardoor het asbest verwijderd moet worden. Dit mag enkel verwijderd worden door erkende bedrijven. Zit er asbest in uw woning of schuur? Zet uw gezondheid niet op het spel en contacteer ons om het vakkundig te verwijderen.

Soorten asbest?

Er zijn twee soorten asbest:

  • Hechtgebonden asbest: golfplaten, leien, buizen, tegels,…
  • Losgebonden asbest: spuitasbest, isolatieplaten, asbestkoord,…

GROUP MDS gebruikt drie verschillende soorten handelingen bepaald volgens het risico op vrijkomen van schadelijke deeltjes:

Eenvoudige handelingen

Bij een beperkt risico gebruiken we eenvoudige handelingen als werkmethode. Deze worden enkel toegepast bij:

Couveusezak methode

Dit is een beperkt toegestane techniek die vooral in moeilijk bereikbare ruimtes zal worden toegepast en wanneer het om het verwijderen van leidingisolatie gaat. De concentratie van 0,01 vezels/cm3 wordt niet overschreden.

Hermetisch afgesloten werkzone

Waar de vorige twee methodes niet mogelijk of toegelaten zijn en waar beschadigd asbesthoudend materiaal is. De ruimte wordt luchtdicht gemaakt, zo zorgen we ervoor dat niemand buiten deze zone blootgesteld kan worden aan de schadelijke asbestvezels tijdens de verwijderingswerken.

Wanneer wordt deze techniek toegepast?

Verwijder uw asbest niet zelf, laat het over aan GROUP MDS.
Contacteer ons voor een veilige verwijdering van al uw asbest.

Group MDS beschikt eveneens over zijn eigen asbestdeskundige voor inventarisatie van asbest.