Betonrot

Wat is betonrot?

Betonrot is één van de meest voorkomende oorzaken van betonschades. Het optreden van betonrot wordt veroorzaakt door de corrosie van het wapeningsstaal in het beton als gevolg van blootstelling aan vocht en andere elementen.

Betonrot kan leiden tot grote schade aan uw constructie en kan de veiligheid van het gebouw in gevaar brengen, tenzij de schade tijdig behandeld wordt. Het is dus belangrijk om het in een vroeg stadium te detecteren en te behandelen om verdere schade te voorkomen.

De meeste vormen van betonrot treden meestal op wanneer de constructie de leeftijd van 30-40 jaar heeft bereikt, bij sommige constructies kan dit soms sneller wanneer er onvoldoende betondekking op de wapening werd gerespecteerd, wanneer de kwaliteit van het beton niet goed is of door blootstelling aan agressieve chemicaliën.

Betonrot voorkomen?

Om betonrot te voorkomen is het belangrijk dat er regelmatig onderhoud en inspectie plaatsvindt. Zo kunnen we preventief werken en is de kans dat er betonrot voorkomt bijna nihil.