Betonherstel

Beton is een duurzaam materiaal. Het is breed toepasbaar met een lange levensduur, maar het kan na een tijd wel minder betrouwbaar worden. Dan is betonreparatie een goede oplossing.

Betonherstel volgens BCCA accreditatie
De klassieke betonherstelling wordt door onze gespecialiseerde arbeiders uitgevoerd.

In 3 stappen uw beton herstellen

Hoe gaat Group MDS te werk?

  1. Als eerste wordt een betontechnisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek wordt een nauwkeurige en uitgebreide inspectie gedaan. Zo worden gebreken en schade kenmerken, zoals roestvlekken, scheuren en ontbrekende betondekking in kaart gebracht.

  1. U krijgt een overzichtelijk en gedetailleerd beeld van de staat van uw object of constructie. In het eindrapport vindt u de inspectie- en meetresultaten, een hersteladvies en de urgentie waarmee de maatregelen dienen genomen te worden.
  1. Op basis van het rapport worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens de BCCA regels. Zo bent u verzekerd van degelijk advies en uitvoering.

Is uw beton aan renovatie toe?

Wij hebben ons gespecialiseerd om uw betonnen vloer, gevel, balkon, muur en andere betonnen elementen te herstellen.

Betonrot is één van de meest voorkomende oorzaken van betonschades. Het optreden van betonrot wordt veroorzaakt door de corrosie van het wapeningsstaal in het beton als gevolg van blootstelling aan vocht en andere elementen.

Hydrodemolition is een techniek die gebruikt wordt om schade aan betonoppervlakten te behandelen. Dit gebeurt door middel van krachtige waterstralen van +/- 3000 BAR waarbij het beton selectief verwijderd wordt zonder trillingen.

Group MDS is eveneens uw partner voor het aanbrengen van vloeibare waterdichtingen op terrassen, ondergrondse garages, dakparkings, bruggen en gewone daken.